Najaarsactie 2014

Hong Kong - Het Bethune Huis

‘Ik schaamde mij om een maand van liefdadigheid te leven, tegelijk voelde ik geluk toen ik ontdekte dat ik op mijn beurt anderen kon helpen.’  Nivare vond een veilig onderdak in het Bethune Huis in Hong Kong. Ze is arm en afkomstig uit Indonesië. Nivare werkte als huishoudelijke hulp in Hong Kong om haar familie financieel te ondersteunen. Ze werd door haar werkgeefster valselijk beschuldigd van diefstal. Na 11 maanden werken, 7 dagen per week, stond ze zonder een dubbeltje op straat. Het Bethune Huis ving haar op en stond haar juridisch bij. Uiteindelijk ontving ze het loon waar ze recht op had. 

Wanneer Nivare terugkeert naar huis schrijft ze aan de medebewoners van het Bethune Huis: Deze tijd maakte mij sterk en schonk mij zelfvertrouwen. ‘Dank dat jullie mij hielpen om op te komen voor mijn recht. Ik hoop dat jullie je zaak ook winnen.’ 

Een klein aantal werkgevers in Hong Kong misbruikt arme vrouwen uit Indonesië en de Filippijnen. Het Bethune Huis staat de slachtoffers bij en maakt ze weerbaar. Al meer dan 20 jaar steunen we als Oud-Katholieken het Bethune Huis met het oog op deze vrouwen.

Wij vragen u door deze actie het Bethune Huis opnieuw te steunen. Geef, opdat deze dappere vrouwen – die alles hebben achtergelaten –  weer toekomst krijgen!

 

De opbrengst van de voorjaarsactie 2014 voor extra computers voor blinden en slechtzienden in Grahamstown, Zuid-Afrika, was bijna  € 3.000, waarvoor onze hartelijke dank.