Projecten

Sint Paulus Missie en Diaconaat Buitenland

Sint Paulus Missie en Diaconaat Buitenland richt zich op projecten waarin de beide aspecten, missie en/of diaconaat, aan bod komen en bouwt voort op het bestaande netwerk in de verschillende landen. Doordat wij direct contact hebben met bisschoppen en priesters ter plaatse, blijven we goed op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen in de verschillende projecten. Daarnaast zijn er contacten met gelijksoortige organisaties binnen de Zwitserse en Duitse Oud-Katholieke Kerk, waardoor ook samenwerking en afstemming binnen projecten mogelijk is. Voorts is er een vertegenwoordiger van de Anglicaanse kerk in het bestuur.

 

U kunt op verschillende manieren zoeken naar projecten: 

(als er een nummer achter het trefwoord staat zijn er meerdere verwijzingen)

 Land
Trefwoord
 Congo  Gehandicapten
 Egypte  Gezondheid - 2 - 3
 Filippijnen  Kerkopbouw - 2
 Hong Kong  Kinderen/Jeugd - 2 - 3
 Mozambique  Landbouw - 2
 Oeganda  Onderwijs - 2 - 3 - 4 - 5
 Tanzania  Ouderen
   Praktische hulp
   Vrouwen

 

Over afgesloten Projecten en Acties kunt u informatie vinden in het Archief.