Wenen, het internationale OK Congres

Wenen, het internationale OK Congres - september 2018

Van 18 tot 22 september vond in Wenen het internationale OK congres plaats. Met het thema: Jullie zijn het zout der aarde. Deelnemers kwamen als vanouds uit een reeks van Europese landen, waar je niet ieder jaar komt, zoals Tsjechie, vanuit Oostenrijk vlakbij, ook was er een groep Fransen waar de meesten van ons nog niet eerder contact mee hadden. Een prachtige gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen. En verrast te worden door nieuwe gezichten, inzichten, kennis en preken.

Wat missie en diaconaat betreft was er een speciale hoek ingericht in het kerkcomplex waar volop info van de Oostenrijkse, Zwitserse, Duitse, Kroatische en Nederlandse activisten te vinden was . Er draaiden ononderbroken op 3 schermen presentaties met veel foto’s en begeleidende teksten. En er waren daar ook voortdurend activisten aanwezig, zoals vicaris Markus Stany de ziel van de Oostenrijkse missie en diaconaat groep. Volop gelegenheid dus om kennis te nemen en te maken.

De internationale groep IAKDM (een samenwerking van alle Europese clubs, organisaties en kern- groepen voor missie en diaconaat) gebruikte, zoals elke 4 jaar, de gelegenheid  op het congres om elkaar te ontmoeten en een vergadering te houden. Hier werd verantwoording afgelegd over het verloop en de besteding van het geld voor de gezamenlijke actie van de afgelopen jaren : steun aan de Tanzaniaanse Anglicaanse zusters van Sayuni. Een zeldzaam effectief en enthousiast werkende groep van jonge zusters, die sinds 20 jaar een levend huis (“klooster”)  met een bos, akkers, velden werkplaatsen, kliniek voor de hele regio en nog een reeks andere zaken uit de grond heeft gestampt. Wie zei er ook weer dat christengroepen en kloosters een ingeslapen boel zijn ? Het project is in de afgelopen jaren vaak en langdurig  bezocht door Dirk Juttner, een vrijwilliger, die sinds vele jaren in Tanzania rondreist en steun biedt aan een reeks Tanzaniaanse zustergemeenschappen.

Van het ingezamelde gemeenschappelijke Europese geld werd een grote nieuwe tractor gekocht waardoor ook in de komende jaren verdere groei en een goede voedselverzorging voor de zustergemeenschap van Sayuni mogelijk blijft. Temeer van belang omdat de zusters ertoe geneigd zijn hun voedsel te delen zodra er oogsten in de regio mislukken. Daardoor komen zijzelf ook in de problemen, terwijl veel van hun werk voor de gemeenschap en de regio hierdoor juist in het gedrang komt. Hebben wij ook wel eens last van dergelijke solidariteitsneigingen ?  Dit 2 jarige tractorproject werd succesvol afgerond. Het gezamenlijke project voor de komende jaren reikte Missie en Diakonaat St Paulus aan: trauma verwerking in het vluchtelingen kamp Marratane in Noord Mozambique. Doel van onze OK Vastenactie 2016. De begroting voor meer en aanvullend werk dat op het verlanglijstje staat van Bisschop Manuel Ernesto en zijn overtuigde medestanders uit de parochies om het kamp heen dat nog niet kon worden ondersteund werd goed doorgesproken en vervolgens van harte ondersteund. Verder waren er een groot aantal workshops tijdens het congres. Een van de workshops had het thema “Armoede heeft veel gezichten”, waar leden van onze missiegroepen vertelden over hun persoonlijke drijfveren en iets over het werk waar ze mee bezig zijn. Er was ook een workshop “traumaverwerking”. Uit de daaruit voortvloeiende contacten is nu zomaar een aanbod voortgekomen om Pro Deo desgewenst enkele weken mee te helpen en te adviseren bij traumaverwerking door 2 internationaal daarmee ervaren en ervoor opgeleide Oostenrijkse dames, Aanstekelijk ?!  Kortom: een zeer geslaagd congres.