Najaarsactie 2016

Heldinnen in Hong Kong!

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Al jaren steunen we als Oud-Katholieke Kerk het Bethunehuis. Het is een veilige haven voor vrouwen die gedreven door armoede als huishoudelijke hulp in Hong Kong werken. Met enige regelmaat worden vrouwen uit deze groep uitgebuit of misbruikt. Om deze vrouwen op te vangen is het Bethunehuis in het leven geroepen. Het initiatief voor het huis is genomen door de Filippijnse Raad van Kerken.

Persoonlijk heb ik een diepe bewondering voor de vrouwen die als hulpverleners naar Hong Kong zijn vertrokken en het Bethunehuis hebben opgezet. Zij bieden niet alleen veiligheid aan kwetsbare vrouwen, maar op allerlei niveaus maken ze hen ook weerbaar. Ook gaan ze de strijd aan met wetten en regels die de uitbuiting van vrouwen mogelijk maken.

In mijn ogen zijn deze hulpverleners heldinnen, ze laten zien dat we ons niet bij onrecht en uitbuiting hoeven neer te leggen.

Mede dankzij uw steun slagen zij er in hun werk voort te zetten. Mogen wij opnieuw een beroep op u doen?

Uw gift ontsluit toekomst en maakt het werk van het Bethunehuis mogelijk.

Alvast dank voor uw steun!

 

Namens Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland,

Pastoor Nico Sarot,

voorzitter

 

Giften voor het Bethune Huis kunt u overmaken aan

St. Paulus, ok missie en diaconaat buitenland te Capelle a/d IJssel
Bank: NL85INGB0000464575
o.v.v. Hong Kong