Vastenactie 2014

In Oeganda zet de NGO Healthy Vine (“gezonde rank”) onder leiding van het Anglicaanse echtpaar Dennett zich al vele jaren in voor de verbetering van de levensstandaard van de bevolking daar. 

Dit gebeurt door gezondheidszorg enerzijds en preventie anderzijds. Bij de preventie hoort ook het verbeteren van de leefomstandigheden, de voedsel- en watervoorziening, alsook een toekomstgerichte wijze van landbouw. 

Bij het vastenproject 2014 gaat het om een onderdeel hiervan: de uitbreiding van een bestaand succesvol project dat tot doel heeft op beperkte schaal fruitboomgaarden aan te planten. 

Deze brengen  fruit voort, maar ze houden ook de grond vast, zorgen ervoor dat de grond minder snel uitdroogt en vormen een landbouw-leervoorbeeld. 

De grond is goedkoop en vruchtbaar, maar wordt weinig doelmatig gebruikt. Een win-win-situatie dus. 

De bestaande groep kwekers zal worden uitgebreid en zal met onze steun, maar ook middels een eigen bijdrage, meer grond aankopen, hierop een waterput aanleggen en meer gewassen telen.