Vastenactie 2016

Het werk van de Anglicaanse gemeenschap in Niassa in het vluchtelingenkamp Marratane

De eerste vluchtelingen kwamen ruim 15 jaar geleden aan in wat nu het vluchtelingenkamp Marratane is in noord Mozambique. Dat kamp ontstond door een grote stroom mensen uit Rwanda, later aangevuld met vluchtenden uit Burundi en nog weer later Congo.  Deze mensen hebben allemaal redenen om niet meer terug te gaan. Een aantal van hen heeft vanuit het kamp een plek gezocht in Zuid Afrika of Europa. Nog dagelijks komen er mensen aan in het kamp al is de grote toestroom inmiddels wel voorbij.  De lokale Anglicaanse kerk heeft zich niet afzijdig gehouden, maar heeft aanvankelijk via de Mothers Union van de naburige parochies hulp geboden en contacten opgebouwd. Dit leidde in 2010 tot de bouw van een eenvoudig kerkgebouwtje en de oprichting van een eigen parochie, voornamelijk bestaande uit Anglicanen uit Congo, Rwanda en Burundi. De Mozambiquaanse geloofsgenoten tonen een groeiende inzet voor de kampbewoners. De kampparochie is intussen gefuseerd met de stadsparochie. En er zijn inmiddels een aantal mensen, die in Mozambique geen doorgangshuis meer zien richting Zuid Afrika of Europa, maar er juist een blijvende plek willen proberen te vinden. Voor een aantal van hen zijn de verschrikkelijke ervaringen in hun geboorteland echter nog vrijwel onverteerd. Bisschop Manuel, de nieuwe anderhalf jaar geleden gekozen bisschop, heeft in de afgelopen periode persoonlijk de leiding genomen over het werk in het kamp. Hij zegt daarover: “Deze mensen zijn eigenlijk vergiftigd door hun verschrikkelijke ervaringen. They need healing.”

 

Het kleine kerkje in het kamp moet dringend worden vervangen, want het zal in de komende regentijd in elkaar storten en het loont ook inmiddels de moeite om er een meer blijvend, steviger gebouw voor in de plaats te zetten. Vele helpende handen zijn bereid, zij bakken al stenen, maar met de aanwezige middelen komt men er niet. Er is - belangrijker nog – zeker zo hard nodig als een gebouw: een programma waarin ”Healing” van de menselijke schade voorop staat en het bieden van nieuwe perspectieven en het opbouwen van (meer) vertrouwen en zelfredzaamheid aandacht krijgen. Daarom is het werk in het kamp Marratane het doel dat wij voorstellen voor de Vastenactie 2016. Want er is daar veel te doen.

 

 

Giften kunt u overmaken op:

NL85INGB0000464575 t.n.v. St. Paulus Missie en Diaconaat te Capelle a/d IJssel

O.v.v Vastenactie 2016