Voorjaarsactie 2014

In het najaar van 2010 heeft Sint Paulus uw steun gevraagd voor een project voor blinden en slechtzienden: GADRA in Grahamstown (Zuid Afrika). Met de fraaie opbrengst van ruim € 4.500 zijn 2 computers, 2 watertanks, de gevraagde 10 sprekende horloges en 10 pijlaanwijzers (mechanisme dat gaat piepen als je beker vol is) gekocht. Verder zijn er een aantal spelletjes gekocht zoals schaaksets, Monopoly en Rummicub die via een speelotheek uitgeleend kunnen worden. Er is ook een reling geplaatst om de blinden te helpen met oriëntatie.

 

Sinds 1996 heeft GADRA een vaardigheidsontwikkelingsprogramma voor blinden en slechtzienden. De blinden leren braille lezen, oriëntatie en beweging, computer gebruik en muziek maken. Verder leren zij (vaak heel succesvol !) als imker om te gaan met bijen en zelf te tuinieren.   Van de cursisten heeft in de afgelopen 10 jaar rond 30% betaald werk gevonden; 10% is voor zichzelf begonnen. Anderen zijn een vervolg studie gestart. Een prachtig en inspirerend resultaat!

 

De impact en het succes bleef niet onopgemerkt in de omgeving en er kwam vraag naar uitbreiding van het project om meer mensen met een beperking op te leiden.  In 2013 is de Sinako (dat is Xhosa voor “wij kunnen“ tot stand gekomen: een vaardigheids-ontwikkelingsprogramma voor iedereen met een beperking.  Met 10 maanden training worden de cursisten gesteund in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij kunnen participeren in de samenleving. GADRA streeft verder naar brede samenwerkings-verbanden met de lokale overheid, bedrijven en andere organisaties om zoveel mogelijk stageplekken te kunnen realiseren. In het verleden konden elk jaar 30 cursisten het programma doorlopen. In 2013 is het aantal cursisten uitgebreid naar 60. Computervaardigheden zijn in de moderne samenleving voor iedereen belangrijk,  maar voor iemand met een beperking vergroten computer-vaardigheden  de kansen op de arbeidsmarkt enorm. De nu beschikbare computers worden intensief gebruikt. Om meer werkplekken te kunnen bieden aan de cursisten wil GADRA het huidige aantal computers (5) verdubbelen. De computers kosten per stuk € 600. Wij streven daarom naar € 3000. Mocht er meer geld binnenkomen dan zal dit besteed worden aan extra sprekende horloges en pijlaanwijzers. Doet u ook weer mee?

 

Alvast bedankt!

Karen Dejonge,

Sint Paulus, contactpersoon GADRA

De opbrengst van de najaarsactie 2013 voor bakstenen om het nieuwe ziekenhuis in Beni Souef in Egypte te bouwen, was ruim € 4.500, waarvoor onze hartelijke dank.