Voorjaarsactie 2015

Van Mangoboom naar Master’s diploma!

Helpt u mee de opleiding van docenten aan de seminaries van onze zusterkerk op de Filippijnen te steunen?

Iedere parochie heeft baat bij een goed opgeleide pastoor. Maar wat als daar geen deugdelijke opleidingen voor zijn? De Iglesia Filipina Independiente (IFI), de Filippijnse zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerken, worstelt met dit probleem. De eerste pastoors werden “under the mango tree” opgeleid: onder de mangoboom op het erf van een ervaren pastoor. Met de praktijkervaring zal het wel goed gezeten hebben, maar een opleiding zonder boeken, met maar één docent kan uiteindelijk niet volstaan.

 

Anno 2014 zijn er twee zelfstandige seminaries binnen de IFI en één dat wordt gedeeld met de lokale Anglicaanse kerk. Veel? Niet voor een uitgestrekt eilandenrijk als de Filippijnen. Niet voor een goede 125 studenten uit alle hoeken en gaten van dat eilandenrijk. Niet wanneer het aantal studenten voortdurend toeneemt. Ze zijn nodig – en ze hebben ook wat nodig: goede docenten met name, die hun kerk kennen, de maatschappij van vandaag, en die theologisch verder kunnen denken. Deze docenten hebben natuurlijk ook weer een gevorderde opleiding nodig en daarvoor is uw ondersteuning nodig, zodat zij hun studenten weer beter kunnen opleiden.  Uw ondersteuning is een diepte-investering: een opleiding gaat lang mee, en: opleidingstrajecten worden in nauw overleg met St.  Paulus gepland en gefinancierd. We nodigen u daarom van harte uit een bijdrage te leveren. Iedere Euro helpt de IFI een stuk vooruit, want zoals u weet: een parochie heeft baat bij een goed opgeleide pastoor.

 

Bij voorbaat dank, in Christus verbonden,

Pastoor Nico Sarot,

voorzitter Sint Paulus, OK Missie en Diaconaat Buitenland

 

De opbrengst van de najaarsactie 2014 voor het Bethune Huis in Hong Kong, was bijna € 2.500, waarvoor onze hartelijke dank.