Home

  

Sint Paulus Missie en Diaconaat buitenland

“Kom over en help ons.” Dit hoorde Paulus, een vroegchristelijke missionaris, in een droom (Handelingen 16:9-10). Hij stak vervolgens over van Turkije naar Griekenland en verkondigde het Evangelie ook daar. Paulus verbond zo door het Evangelie continenten en culturen met elkaar. Dit is een belangrijk deel van het goede nieuws van Jezus Christus: mensen kunnen in één gemeenschap samenleven, met al hun verschillen.

 

“Sint Paulus Missie en Diaconaat buitenland” volgt in het voetspoor van Paulus en verbindt in de 21ste eeuw mensen met elkaar, geïnspireerd door het goede nieuws van Jezus Christus:

  • “St Paulus” is een bisschoppelijke commissie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en heeft zo een breed netwerk. Het werk van “St Paulus” wordt ook regelmatig geëvalueerd.
  • “St Paulus” werkt samen met betrouwbare partners over de hele wereld, van Kroatië, via Egypte, Mozambique, Zuid-Afrika en Hong Kong, tot in de Filipijnen. In Nederland is “St Paulus” lid van de Nederlandse Zendingsraad en werkt nauw samen met de Anglicaanse Kerk.
  • Met deze partners ondersteunt “Sint Paulus” projecten met een diaconaal en/of missionair karakter.
  • Voor een overzicht van de projecten van St. Paulus, klik hier. U kunt deze projecten ondersteunen door een gift klik hier.
  • “St. Paulus” doet er alles aan om uw gift goed terecht te laten komen. Hierbij hoort ook dat de leden van de commissie hun werk als vrijwilligers doen.

Mgr. Dick Schoon - "Christenen ervaren de zin van hun leven in de gemeenschap met Jezus Christus. Dat doen ze door hun geloof te vieren in de eredienst en door zich in te zetten voor hun naaste, naar het gebod dat hij zijn leerlingen gaf. Missie en diaconaat zijn daarom essentiële aspecten van het leven van de kerk als geheel, van elke parochie en van iedere individuele christen. En omdat de gemeenschap waarvan wij door onze doop deel uitmaken elke beperktheid overstijgt, richt ook onze zending zich op mensen buiten onze eigen kring van geloofsgenoten. Met wereldwijde missie en diaconale inzet geeft de kerk uitdrukking aan haar geloof in de voltooiing van Gods koninkrijk van gerechtigheid en vrede, dat deze aarde een nieuwe gestalte geeft. Wie kan die uitdaging weerstaan?"

Mgr. Joris Vercammen - "De missie Sint Paulus is één van die onmisbare schakels die ons verbindt
met de wereldkerk!"