Sint Paulus Missie en diaconaat buitenland

Oktober | Vijftiende verjaardag van een martelaarschap

‘15 jaar martelaar’ – wie een beetje cynisch is en graag rijmt zou dat boven de viering van de vijftiende verjaardag van het martelaarschap van bisschop Alberto Ramento hebben kunnen zetten. Deze gedachtenis vierde de Iglesia Filipina Independiente op 2 en 3 oktober. Ramento werd op 3 oktober 2006 vermoord vanwege zijn inzet voor de rechten van arbeiders op de Filippijnen. Hij geldt als één van de heiligen van de 21ste eeuw. Het vierend gedenken van een martelaarschap heeft ook iets wrangs: aan de ene kant is de kerk dankbaar voor wat iemand gegeven heeft, aan de andere kant is het bitter dan iemand vanwege zijn inzet voor het Evangelie gedood is. Één van de sprekers op de (online) bijeenkomst, Fr. Terry Revollido, bracht het goed tot uitdrukking: Ramento’s lichaam werd zowel begraven als ook in de aarde gezaaid. Want zijn gedachtenis brengt tot op de dag van vandaag vruchten door mensen te inspireren in zijn voetspoor voort te gaan. De Nederlandse spreker op de bijeenkomst, Prof. Peter-Ben Smit, gaf aan hoe de kerk in dit voetspoor kan voortgaan. Hij liet zien in een bijdrage over de communie dat iedere viering van de Eucharistie vooruitblikt op Gods koninkrijk. Als die wereld is zoals gelovigen de communie ontvangen dan is het een wereld waarin iedereen de voeding krijgt die zij of hij nodig heeft (niet meer of minder), waarin iedereen elkaars gelijke is en naast elkaar aanzit aan dezelfde tafel, waarin voedsel als een gave van de schepping dankbaar ontvangen wordt zonder de schepping uit te buiten, en waarin consumptie niet tot concurrentie maar tot communio, gemeenschap leidt. Bij de viering werd de verbondenheid van de Iglesia Filipina Independiente met de Oud-Katholieke Kerken op verschillende manieren benadrukt, zo sprak ook de Duitse hoogleraar Franz Segbers een bijdrage uit, en noemde de presentatoren ook de verbinding die via het werk van de Missie St. Paulus tot stand komt.


Voor meer informatie over de projecten van de Missie St. Paulus op de Filippijnen, zie: https://stpaulus.oudkatholiek.nl/projecten/filippijnen/ 

Over Alberto Ramento verscheen in het Nederlands: Franz Segbers en Peter-Ben Smit (red.), Alberto B. Ramento. Bisschop van Arbeiders en Boeren. Een profetische getuigenis van een bisschop en zijn kerk (Amersfoort: Oud-Katholieke Kerk van Nederland, 2011). Te verkrijgen via deze link.