Sint Paulus Missie en diaconaat buitenland

Samenwerking

Als kleine kerk is samenwerken met anderen heel logisch om de slagkracht te vergroten. Daarom zijn er op verschillende niveaus samenwerkingsverbanden aangegaan met zusterkerkenkerken en andere christelijke organiaties. Lees er meer over op onderstaande pagina's: 


Onderliggende pagina's:
  • Internationale samenwerking
  • Oecumenische samenwerking