Acties

Jaarlijks worden er een voorjaars- en een najaarsactie gehouden en eens in de twee jaar wordt een project voor de landelijke Vastenactie aangedragen. Op deze pagina vindt u acties die er in het verleden hebben plaats gevonden.