Sint Paulus Missie en diaconaat buitenland

Januari | Bezoek uit Congo, een eye opener

"Bisschop, vijfduizend dollar als u deze wijziging in de grondwet ondersteunt!" - Bisschop Zacharia Masimango (Kindu, Congo) staat middenin de maatschappij en de politiek van zijn land. De kerken vormen daar een belangrijk deel van de minimale sociale infrastructuur. Een bisschop is er geestelijk leider, bruggenbouwer tussen strijdende partijen, bemiddelaar tussen mensen met verschillende economische belangen in de Congo (mijnbouw!) en raadgever op vrijwel ieder gebied van het leven. Elke ochtend om 4 uur staan er al mensen voor zijn deur die raad en/of daad nodig hebben. De hitte van 35 graden en hoge vochtigheid maken het nodig om veel belangrijke zaken pas echt af te kunnen maken in de avonduren tot 22 uur. Elk jaar malaria. Kortom, genoeg om mee bezig te zijn om elke dag vol Godsvertrouwen weer aan de gang te gaan. Als je als bisschop tenminste de dagelijkse oversteek van een kwartier over de Congo doorstaat – met een grote motor in een kano. Bisschop Masimango bezoekt deze dagen Nederland om deel te nemen aan een internationaal panel over humanitaire hulpverlening in Den Haag. Het draait om de vraag: hoe kunnen mensen ter plekke toegerust worden om op een crisis te reageren, terwijl de hulp uit het buitenland op gang komt? Dat hij hiervoor uitgenodigd wordt, zegt iets over zijn inzet, expertise, en goede naam.

Als Anglicaan bezocht hij ook de Oud-Katholieke Kerk via St. Paulus, Missie en Diaconaat Buitenland, (was al jaren geleden te gast in Den Haag), verbleef dit keer een paar dagen in Leiden en vierde de Euchariste in de parochie Amsterdam en ging daar met parochianen in gesprek - een eye opener voor velen; ook dit is kerk!

P.S.: De vijfduizend dollar nam hij niet aan: zijn geweten is niet te koop – en ...... wie weet waar het geld vandaan komt!