Jubileumbezoek Dordrecht

Op Zondag 23 september was het Dordrecht die aan de buurt was voor een bezoek van bestuursleden van St Paulus missie en diaconaat in de teken van de jubileum tour. De negende halte.

Tijdens de eucharistieviering werd de preek gehouden door Ank Muller. Een preek die zeer gewaardeerd werd door de parochianen. Een aantal wilde de preek na afloop van de dienst  per email ontvangen. In de preek sprak ze over een bezoek aan Kenia tijdens de zomervakantie. Ze sprak over de mooie kant van het land en de minder aantrekkelijke kant. Verder over de geloofsbelevenis in het land. Één waar de aanwezigheid van God vanzelfsprekend is. Dit in tegenstelling tot het geseculariseerde Nederland waar boeken zijn geschreven om de bestaan van God te bewijzen of juist zijn afwezigheid. Ze eindigde met:

“Onze broeders en zusters in ontwikkelingslanden stellen vragen die hier ondenkbaar zijn. Ze laten een deel van ons geloof zien dat wij in Nederland een beetje zijn kwijtgeraakt. Missie en diaconaat is daarom geen éénrichtingsverkeer, niet alleen geven maar ook ontvangen. Wanneer we de dialoog met onze partner kerken in het zuiden en oosten open en onbevooroordeeld aangaan, ontvangen wij iets wat veel kostbaarder is dan geld. Inspiratie, kracht, toekomst.”

Na de dienst was bestuurslid Karen Dejonge aan het woord. Ze vertelde eerst waarom de bestuursleden zich inzetten voor de missie,  een groepsgesprek rond de tafel volgde. Hieruit bleek dat het zeer gewaardeerd werd dat Ank en Karen waren gekomen. Verder dat de missie niet echt leefde onder de parochianen. Door de discussie werden de parochianen steeds enthousiaster om iets voor de missie te betekenen. De bijeenkomst in Dordrecht werd afgesloten met het voornemen van de parochie om naar de brochure op de website te kijken en mogelijk een project te steunen in de toekomst!