Jubileumbezoek Eindhoven

Zondag 3 juni stopte de jubileumtour ‘In het spoor van Paulus’ in de parochie Eindhoven, de zevende halte!
Tijdens de eucharistieviering werd de overweging gehouden door bestuurslid Teun van Dam. Hij wist op een inspirerende manier een link te leggen tussen de lezingen en missie en diaconaat.  Hij ging in op één van de grote pijlers van ons geloof:  de liefde voor God en onze naasten. Zo gaf hij de kerkgangers mee: ‘Diaconie is onze zorg voor de ander, want bij onze inzet voor de ander richten wij ons niet alleen op mensen die wij goed kennen, maar ook op vele andere mensen die onze inzet en aandacht nodig hebben. Onze zorg voor elkaar vraagt om onze inzet wereldwijd. De Oud Katholieke Kerk heeft deze opdracht ook serieus genomen en dit leidde 50 jaar geleden tot het instellen van de bisschoppelijke commissie St. Paulus Missie en Diaconaat. En we weten het intussen: ‘Een kerk die niet dient, dient nergens voor!’ Diaconie komt van het Griekse woord Diaconie en betekent ‘gerechtigheid’. God, de mensen om je heen, ver weg en dichtbij, tot hun recht laten komen. Jezus wist ervan mee te praten en deed er wat aan!  Door voortdurend op zoek te gaan naar mensen die Hem nodig hadden. Zo bracht Hij mensen die Hij ontmoette weer terug in de kring. En wij? Bij ons ligt vandaag de uitdaging van Jezus: Komt en volgt Mij!’ God schiep de liefde. Leven is liefde doen. Die opdracht geeft God de mens: de liefde. Echt leven is mee mogen doen, niet aan de kant zitten kijken. We mogen met God meedoen en mogen onze naaste medemensen - dichtbij en ver weg - verlossen, vrijmaken, gelukkig maken. Dat wij als gemeente van Christus ons bewust worden dat missie en diaconaat gaat over wederkerigheid, over verbondenheid en over de verantwoordelijkheid die wij als Christenen hebben.’

 
Bij het tweede kopje koffie na afloop van de viering gaf bestuurslid Anne Maaike Folkers een inleiding over wat missie en diaconaat kan betekenen waarna er een geanimeerd gesprek ontstond met de aanwezigen. Over het verschil tussen dienen en helpen, over het verschil tussen missie en diaconaat, over binnenlands en buitenlands diaconaat, over elkaar bemoedigen, over het ervaren van de werking van de Heilige Geest, over God ervaren.
De parochie Eindhoven is van plan om missie en diaconaat nog duidelijker op de agenda te houden en het bestuur van Sint Paulus zal daarbij graag ondersteuning bieden.
Het bestuur kijkt al uit naar de volgende halte, op 1 juli a.s. in Egmond.