Inspirerend bezoek uit Congo

Begin december 2017, een paar dagen voor haar vergadering, ontving het bestuur van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland bericht dat Aartsbisschop Massimango uit Congo, in Nederland zou zijn. Hij was in de gelegenheid om het bestuur bij te praten over de projecten die gesteund worden en heeft daarna nog een gesprek gehad met de Bisschop van Haarlem, Dick Schoon, die hij al vaker ontmoet heeft.

 

De aartsbisschop en zijn vrouw reizen met een motor door zijn bisdom om de parochies te bezoeken. Hij vraagt dan o.a. aandacht voor de geloofsopvoeding van kinderen omdat hij graag wil dat ouders het als hun verantwoordelijkheid zien om thuis van christelijk gedrag een gewoonte te maken. Door met hun kinderen naar de kerk te gaan, door thuis de bijbel te lezen en te bidden. De bisschop benadrukte dat het heel belangrijk is om te luisteren. Door het Woord van God te lezen luister je naar God en ook in stilte kun je leren de stem van God te horen. Door tijdens zijn bezoeken hier aandacht voor te vragen, hoopt bisschop Massimango dat het zaad van christen zijn al vroeg bij de kinderen wordt geplant.

 

Vanwege een tekort aan priesters, de kerk groeit namelijk als kool, worden vrijwilligers opgeleid die in de dorpen kerk-bijeenkomsten kunnen leiden zonder eucharistie. Zij zijn geen priesters en hebben maar een zeer beperkte opleiding. Ook worden er vrijwilligers gevraagd om op missiereis te gaan voor een jaar. Als ze van huis zijn, wordt er ondertussen voor hun familie gezorgd door de gemeenschap. Vanzelfsprekend blijft het ook nodig om priesters op te leiden. Sint Paulus steunt dan ook al vele jaren het seminarie in Bunia.

 

Een andere belangrijke taak van de bisschop is het namens zijn kerk onderhouden van contact met de regering. De kerk probeert sinds drie jaar de regering zover te krijgen dat zij de opbrengsten van de gedolven mineralen in het eigen gebied investeert ten bate van de plaatselijke bevolking. Bijvoorbeeld om wegen, scholen en ziekenhuizen te bouwen. Tot nu toe is het namelijk vooral de kerk die dat financiert. Bisschop Massimango was daarom door Instituut Clingendael uitgenodigd om een training te volgen om hem te leren hoe hij zich staande kan houden tussen de verschillende betrokken partijen en ieders belangen.

 

Het bestuur van Sint Paulus vertelde op haar beurt de bisschop over haar jubileumtour langs parochies waarmee zij probeert in gesprek te gaan over het belang van missie en diaconaat. Dat het bij contacten met landen ver weg in de eerste plaats om opbouw van relaties gaat, om een uitwisseling tussen gelovigen uit verschillende culturen.

De bisschop gaf twee voorbeelden van de solidariteit die westerlingen kunnen ervaren in de Afrikaanse cultuur: Een westerling in Congo hoorde dat zijn oom in Europa overleden was. De Congolezen hielden spontaan een wake voor hem en begonnen te bidden en te zingen met de westerling samen. Een andere westerling hoorde dat haar kind in Europa ziek was. De Afrikanen informeerden naar haar kind in Europa. Haar kind werd hun kind.   

 

Het christendom bestaat al 1500 jaar in Europa en pas 100 jaar in Congo. Met dat in gedachten hebben wij ten opzichte van de Afrikanen meer ervaringen met uitdagingen betreffende ons geloof. Mogelijk bieden de Afrikanen in de toekomst hulp in de ontwikkeling van betere antwoorden op vragen gesteld door wetenschappelijke denkers over Geloof.

 

Het inspirerende gesprek met deze bisschop was een prachtig voorbeeld van de uitwisseling tussen gelovigen uit verschillende culturen!