Jubileumbezoek Gouda

Zondag 17 september is de jubileumtour van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland feestelijk van start gegaan in de parochie Gouda. Deze parochie werd gekozen vanwege de overeenkomst in de naam van Gouda en het Gouden jubileum van Sint Paulus. Het werd een warm welkom voor de bestuursleden die naar Gouda afgereisd waren !

Tijdens de eucharistieviering werd de overweging gehouden door Teun van Dam (penningmeester Sint Paulus en voormalig lector). Hij wist een prachtige brug te slaan van vergeving en schuld (thema van de lezingen deze zondag) naar missie en diaconaat en zette daarmee alvast de toon voor de rest van de inspirerende ochtend. In de voorbeden werd aandacht besteed aan missie en diaconaat en werd om zegen gevraagd voor het werk van onze Bisschoppelijke Commissie.

Om de start van de jubileumtour extra feestelijk te maken, werden de aanwezigen na de viering bij de koffie getrakteerd op een gebakje met het logo van St. Paulus. Dit logo is vanwege het gouden jubileum tijdelijk voorzien van een goudgele 50 en goudgele letters. Verder was de parochiezaal feestelijk versierd en waren er legio foto’s van de diverse projecten te zien.

Bij het tweede kopje koffie gingen de bestuursleden met de parochianen in gesprek. Loek Wagenaar (vice-voorzitter) gaf een enthousiaste inleiding over wat missie en diaconaat kan inhouden en vooral ook over wat het betekenen kan. Niet alleen voor de geloofsgemeenschap die missie en diaconaat handen en voeten geeft, maar ook voor de geloofsgemeenschap die gesteund wordt. Dat het niet alleen om geld geven en ontvangen gaat, maar (vooral) ook over relaties onderhouden, over omzien naar elkaar, verantwoordelijk zijn voor elkaar, voor je naaste. dichtbij en ver weg. Het hoeft niet groots te zijn, ook door oprechte kleine gebaren kun je ervaren dat je elkaar bemoedigt, kun je ervaren dat je je gedragen weet. Dat je allemaal deel uitmaakt van de grote christelijke familie zoals Bisschop Manuel Ernesto uit Mozambique vorig jaar tijdens zijn bezoek aan Nederland zei.

Na de inleiding kwam het gesprek direct geanimeerd op gang en werden eigen ervaringen gedeeld. Er was waardering voor het initiatief om parochies te bezoeken ‘in het spoor van Paulus’. Vanuit de parochie Gouda, die zich al aan het herbezinnen was op missie en diaconaat, was duidelijke interesse voor een vervolgactie; Sint Paulus wordt op de hoogte gehouden over hoe Gouda in de toekomst hier vorm aan gaat geven.

Het bestuur kijkt na deze inspirerende start met extra veel plezier uit naar de volgende haltes van de jubileumtour ‘In het spoor van Paulus’. Van de aanmeldingen zijn al data vast gesteld voor Groningen  (1 oktober) en voor Arnhem (12 november).