Summer School

Deze maand begint de Summerschool die inmiddels al een aantal jaren met succes georganiseerd wordt door het Oud-Katholiek Seminarie, de kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Aan deze Summerschool neemt o.a. Mariefe Revollido deel die les geeft aan ACTS, het seminarie van onze zusterkerk de Iglesia Filippina Independiente. St Paulus steunt ACTS al jaren en het bestuur is, nu Mariefe Revollido in Nederland is, uitgebreid bijgepraat over de laatste ontwikkelingen bij ACTS. Aan dit seminarie zijn inmiddels de eerste drie studenten afgestudeerd met een Master of Divinity. Een historisch moment omdat men tot voor kort hier alleen een bachelor degree kon halen!

 

Er studeren 64 studenten aan dit seminarie waarvan 8 vrouwelijke studenten. Deze studenten worden door hun parochie of bisdom, door familie of sponsors financieel ondersteund. Eén keer per jaar organiseert het Seminarie een tweedaagse 'vocation campaign' voor jongeren uit alle parochies. Tijdens die twee dagen krijgen zij de gelegenheid om te ervaren hoe het is om aan dit seminarie te studeren. Men volgt lezingen en workshops en tijdens de afsluitende mis wordt een liturgische dans opgevoerd waarin hun ervaringen verwerkt zijn.

Het seminarie trekt via deze 'vocation campaign' nieuwe studenten aan, de toekomstige pastoors en bisschoppen in onze zusterkerk! 

 

Kijk voor de Summer school details op de landelijke OKKN Site