Jubileumbezoek Egmond

Zondag 1 juli stopte de jubileumtour in de parochie Egmond, de achtste halte alweer! Het bestuur van Sint Paulus is blij met het enthousiasme van parochies en voelt zich daardoor elke keer zeer welkom!

Tijdens de eucharistieviering werd de preek gehouden door Age Kramer, de voorzitter van Sint Paulus. Hij legde aan de hand van de evangelielezing uit hoe mensen in andere culturen veel vrijmoediger zijn in de manier waarop zij over hun geloof spreken, over hoe zij de werking van de Heilige Geest ervaren en over hoe zij de bijbel lezen. En hoe wij in Europa vooral oog hebben voor psychologische en sociale betekenislagen van Bijbelteksten en minder voor de mogelijkheid dat mensen -ook nu nog- genezen kunnen worden. Hoe mooi zou het zijn als we meer oog zouden kunnen krijgen voor elkaars manier van spreken, lezen en ervaren? En hoe mooi zou het zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de vragen die dan opkomen?

Kijkend naar missie en diaconaat, blijkt dat concrete giften aan de andere kant van de wereld niet zelden gezien worden als de verhoring van gebed. Men voelt zich dus niet alleen geholpen om een project uit te kunnen voeren, maar ook gesteund door de Geest van God die heeft gewerkt in de harten van mensen ver weg. Een gift kan concreet iets mogelijk maken in een project, maar een gift helpt ook heel goed om de moed erin te houden, om erin te blijven geloven.

Age Kramer legde uit dat deze inspiratie kant ons helpt, dus ook het bestuur van Sint Paulus, en dat deze kant steeds belangrijker wordt. ‘We kijken naar het journaal en lezen de kranten en denken soms: zijn we niet bezig met een minidruppeltje op een gloeiende plaat? Helpt het allemaal wel? Zolang de mensen ginds erin blijven geloven, kunnen wij dat ook! Maar er is meer: als we mensen uit het Zuiden kunnen ontmoeten, merken we ook dat ons geloof rijker wordt. En dat is best logisch: de werkelijkheid van God is te groot voor één mens, zelfs te groot voor één cultuur. We kunnen van elkaar leren en elkaar verrijken. Wat wij hier in Europa vooral kunnen leren is dat de manier waarop wij vaak onze voorbeden afsluiten niet zomaar een mooie spreuk is uit een oude traditie, maar dat daar een waarheid gezegd wordt: 'We merken aan de kracht die in ons werkt, dat God echt veel meer kan doen dan wat wij mensen kunnen vragen of denken.’

Na deze inspirerende preek besteedde de lector in de voorbeden ruim aandacht aan missie en diaconaat en het koor paste de tekst van een gezang op een ludieke manier iets aan ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum.

 

Bij het tweede kopje koffie na afloop van de eucharistieviering kreeg bestuurslid Anne Maaike Folkers (secretaris) het woord. Zij vertelde over wat missie en diaconaat kan inhouden en vooral ook over wat het betekenen kan. Niet alleen voor de geloofsgemeenschap die gesteund wordt, maar ook voor de geloofsgemeenschap die missie en diaconaat handen en voeten geeft. Daarna gingen beide bestuursleden hierover met de parochianen uitgebreid in gesprek.

 

De bijeenkomst in Egmond werd afgesloten met het voornemen van de parochie om in de toekomst wellicht de opleiding van een priesterstudent van onze Filippijnse zusterkerk te steunen.

 

Het bestuur kijkt na deze geslaagde halte in Egmond nu uit naar de volgende halte van de jubileumtour ‘In het spoor van Paulus’. Dat zal de parochie Dordrecht zijn.