Het leven in liedjes en liederen

Benefietconcert en Vesper

Het leven in liedjes en liederen van o.a. Wim Sonneveld, Jules de Corte, Franz Schubert en Giuseppe Verdi.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Sint Paulus Missie en Diaconaat en om gelijktijdig te gedenken dat Dirk Jan Schoon 10 jaar gelden tot bisschop werd gewijd wordt er op 30 juni a.s. een benefietconcert georganiseerd.

Lees er alles over op de pagina van parochie Amsterdam

 

Tijd/plaats: 30 juni 2018, 16.00 uur concert; 17.00 uur vesper, Ruysdaelstraat 39, Amsterdam

Toegang: vrij, collecte na afloop van concert t.b.v. Missie St Paulus

Aanmelding i.v.m. catering graag per e-mail bij Peter-Ben Smit

 

met dank voor de financiële ondersteuning door de Bisschopskas van Haarlem