Jubileumbezoek Arnhem

Zondag 12 november stopte de jubileumtour in de parochie Arnhem, de derde halte alweer! Diezelfde ochtend was er ook een vierde halte, in de parochie Amsterdam. Er zijn nog meer haltes vastgesteld (zie in de Agenda) en verschillende parochies zijn druk bezig een datum te plannen. Het bestuur van Sint Paulus is blij met het enthousiasme van parochies en voelt zich daardoor zeer welkom!

De parochie Arnhem/Nijmegen is een bijzondere parochie voor Sint Paulus omdat zij al jaren structureel een project steunt. De parochianen organiseren bijv. maaltijden, filmavonden en de verkoop van de Driekoningen-stickers waarmee jaarlijks een stevig bedrag bij elkaar gespaard wordt voor Mozambique. Daar heeft de kerk zich ontfermd over kinderen van in de steek gelaten jonge moeders. Ze worden opgevangen en begeleid. En één dag in de week krijgen de jonge vrouwen de kans om een school of opleiding af te maken, zodat ze eerlijk werk kunnen gaan doen en niet in beroerde werkomstandigheden hoeven te verdwijnen.

De parochianen in Arnhem gaven aan dat zij het bezoek van Bisschop Manuel uit Mozambique eerder dit jaar als zeer inspirerend hebben ervaren. Zij konden van hemzelf horen over de impact van hun steun. Maar wat vooral inspireerde, was hoe Bisschop Manuel door zijn komst duidelijk wist te maken, dat missie en diaconaat breder is dan geld overmaken. Dat het ook gaat over werken aan relaties, aan verbondenheid, aan bemoediging en over het ervaren van een gemeenschap zijn.

Bisschop Manuel zei: “Kijk we zijn allemaal deel van de grote christelijke familie. Iedereen heeft zijn eigen zorgen, ik ben hier naartoe gekomen om jullie te bemoedigen net zoals jullie ons al jaren steunen en bemoedigen. Het is echt belangrijk je gedragen te weten door familie, ook al zit die ver weg”.  Zijn bezoek was een teken van verbondenheid, van parochie tot parochie. Van geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. Precies waar missie en diaconaat ook over gaat!

Tijdens het gesprek bij de koffie werd ook de vraag gesteld wat wederkerigheid concreet nog meer zou kunnen betekenen naast het elkaar bemoedigen en inspireren. Wederkerigheid in de zin van niet alleen vanuit hier iets bieden maar ons ook verdiepen in wat de mensen in Mozambique ons zouden kunnen bieden; wat kunnen wij van hen leren? Kunnen wij bijvoorbeeld leren van de manier waarop zij vanuit hun geloof omgaan met de natuur of kunnen wij leren van hoe zij de bijbel interpreteren?

De bijeenkomst in Arnhem werd afgesloten met het voornemen van de parochie om in de Advent en met Kerst extra inspanningen te doen om geld in te zamelen voor het project in Mozambique.