Jubileumbezoek Groningen

Zondag 1 oktober was de parochie Groningen de tweede halte van de jubileumtour van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland. Het werd een reis met hindernissen aangezien het laatste stuk van de reis onverwacht met de bus moest worden afgelegd. Gelukkig kwamen de bestuursleden Karen Dejonge en Anne Maaike Folkers nog op tijd in Groningen aan, waar beiden een warme ontvangst te wachten stond in deze bijzondere parochiekerk.

 

De opstelling van het kerkmeubilair nodigde al uit tot een gevoel van verbondenheid.  Een mooie opmaat naar de verbondenheid waarover na afloop van de dienst met ruim twintig parochianen gesproken werd. Pastoor Joke Kolkman, gastvoorgangster, besteedde in haar preek ruim aandacht aan de verantwoordelijkheid die wij als christenen hebben. Een onderwerp dat ook bij het tweede kopje koffie naar voren werd gebracht met betrekking tot missie en diaconaat.

 

Eén van de parochianen bood spontaan aan om contact op te nemen met de Anglicaanse parochie die in hetzelfde kerkgebouw kerkt om te onderzoeken of er gezamenlijk een project gesteund kan worden. Het bestuur van Sint Paulus ondersteunt dit initiatief natuurlijk graag!

De volgende haltes van de tour zijn de parochies Arnhem en Amsterdam op 12 november!