Sint Paulus Missie en diaconaat buitenland

Juli | Oasedag

Donderdag 29 juni vergaderde een delegatie van het bestuur van St Paulus met pastoor Age Kramer en de directeur van de Nederlandse Zendingsraad (NZR) om een Oasedag voor te bereiden die op 12 januari 2018 gehouden zal worden. De dag is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij missie en zending(sorganisaties) en is voor de brede oecumene toegankelijk. We willen die dag met elkaar in gesprek gaan over vragen als 'Waarom doen we eigenlijk missionair werk? Wat is onze motivatie en inspiratie voor missionair werk? De voorbereidingen van de dag zijn in volle gang. Nadere informatie over de locatie, het thema etc. volgt nog, ook via deze website.